Algarves historia

Algarve är rik på historia och det finns arkeologiska bevis som visar att de första inflyttningarna till regionen skall ha ägt rum så långt tillbaka som någon gång under de paleolitiska och neolitiska perioderna. De äldsta spåren av mänsklig bosättning i Portugal är runt 500 000 år gamla. Flera hundratals år före Kristus hade man redan byggt upp och etablerat handelshamnar vid kusterna. Det har gjorts upptäckter av en rad gamla gravar och olika paleolitiska bosättningar som vittnar om att människor redan på denna tiden levde och bodde längs med Portugals Atlantkust.

På 1100-talet utgjorde Algarve ett eget, separat kungarike och de portugisiska kungarna hade från och med Afonso III titeln "kung av Portugal och Algarve". Spanien och Portugal har också länge varit sammansvetsat, och vad som varit Portugal och vad som varit Spanien har svängt fram och tillbaka i takt med olika krig och slag.

Med utgångspunkt från Algarvekusten avseglade många fartyg mot den nya världen. Portugiserna var snabba med att ge sig ut på haven och skaffade sig snabbt kolonier i flera delar av världen, varav Brasilien var en viktig del. Viktiga händelser för portugisiska upptäckare var när Bartolomeus Dias nådde Godahoppsudden 1487 och när Vasco da Gama nådde Indien 1498, samt 1500 då Pedro Alvares Cabral upptäckte Brasilien.

Portugal har också en mörk historia, och var ett av de första länderna i Europa som började med handel av svarta afrikaner. De första svarta slavarna ska ha anlänt till huvudstaden Lissabon 1441, och kom sedan i så stor mängd att andelen svarta invånare i Portugal uppgick till 10 % år 1550, vilket kan jämföras med hur många afro-amerikaner som finns i USA idag: 13–14 %.

Algarvekusten har också en rik historia inom fiske, vilket länge har stått för en stor del av sysselsättningen i regionen, men som också legat till grund för den kokkonst och matkultur som än idag lever och frodas i regionen.